Truls Eirik Aasjord

Vi på Cermaq Norway avdeling Skutvik har hatt anlegg fra Medis montert og i drift fra 2011. Cermaq avdeling Skutvik er et lakseslakteri som var plaget med å ha god nok vann kvalitet fra vår leverandør. Etter at vi monterte anlegget fra Medis har vi resultater fra både ferskvanns og isprøver som ligger nær null i kimtall. Uten dette anlegget kunne vi ikke ha presentere slike gode resultater. Anlegget fra Medis anbefales derfor til alle som sliter å kunne dokumentere førsteklasses vann og iskvalitet i sin produksjon.

Truls Eirik Aasjord, August 2011

Slakterisjef Cermaq Nordland

Oxitrate has worked wonders in our factory!

Ellingsen seafood AS

Johan Knudsen

Technical manager